NEZVESTNÁ OSOBA LEKEŠ Miroslav

Prosíme o ZDIEĽANIE A HĽADANIE nezvestnej osoby NEZVESTNÁ OSOBA Priezvisko: LEKEŠ Meno: Miroslav Dátum narodenia: 14.03.1984 Štátna príslušnosť : Slovenská republika Bydlisko : Zvolen Dátum vyhlásenia : 08.02.2021 Dôvod pátrania : Nezvestná osoba Vyhlasujúci útvar : OR PZ vo Zvolene Ak uvidíte , nájdete hľadanú osobu ihneď volajte linku polície ( 158) a následne CPPO 0910666910 Zverejnené so súhlasom príbuzných alebo na základe vyhlásenia pátrania po nezvestných / hľadaných osobách PZ SR Oficiálna stránka HAKA: www.hakasystem.eu