NEZVESTNÁ OSOBA - SVINČÁK Marko

Prosíme o ZDIELANIE A HĽADANIE nezvestnej osoby Rodné priezvisko: SVINČÁK Meno: Marko Dátum narodenia: 14.08.1996 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trebišov Dátum vyhlásenia: 17.02.2021 Dôvod pátrania: Osoba v ochrannej liečbe Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove Popis osoby: neznámy Popis oblečenia: neznámy Mimoriadne pátranie: NIE Ak uvidíte , nájdete hľadanú osobu ihneď volajte linku polície ( 158) a následne CPPO 0910666910 Zverejnené so súhlasom príbuzných alebo na základe vyhlásenia pátrania po nezvestných / hľadaných osobách PZ SR Ďakujeme za pomoc a zdielanie Oficiálna stránka HAKA : www.hakasystem.eu