NEZVESTNÁ OSOBA JAGNEŠÁKOVÁ Martina

Prosíme o ZDIEĽANIE A HĽADANIE nezvestnej osoby NEZVESTNÁ OSOBA Priezvisko: JAGNEŠÁKOVÁ Rodné priezvisko: HERUDOVÁ Meno: Martina Dátum narodenia: 05.04.1986 Štátna príslušnosť : Slovenská republika Bydlisko : Námestovo Dátum vyhlásenia : 27.04.2021 Dôvod pátrania : Nezvestná osoba Vyhlasujúci útvar : OR PZ v Dolnom Kubíne Ak uvidíte , nájdete hľadanú osobu ihneď volajte linku polície ( 158) a následne CPPO 0910666910 Zverejnené so súhlasom príbuzných alebo na základe vyhlásenia pátrania po nezvestných / hľadaných osobách PZ SR Oficiálna stránka HAKA: www.hakasystem.eu