Krádež Bicykla

V sobotu 7.11.2020 v case 2:38 mi bol ukradnuty bicykel znacky rockrider z pivnicnych priestorov v bytovom dome na Dobsinskeho 14 v Ziline.Bicykel bol v dobrom stave, 1 rok pouzivany. T.c. 0902434835