Krádež Bicykla

V noci 12.2 2021bol z chodby bytového domu na Cyrilometódskej ulici Nové Zamky odcudzený môj bicykel.Bicykel je americkej značky model: 2018 GT AVALANCHE Comp. Výrobné číslo rámu:AJ 71103887. moje tel. číslo 0911 495 602 Ďakujem