Krádež Bicykla

Prosíme o pomoc pri hľadaní ukradnutého bicykla značky Scot z Mokrohájskej ulice 10 v Bratislave, z podzemnej garáže 20.12. V doobedných hodinách. Na základe zvláštneho správania nájomníkov v bytovom dome máme podozrenie že by mohol byť odvezený na Kysuce. Kontakt: 0902049553