Krádež Bicykla

KRADEŽ BICYKLA 16.4.2022 čas cca 17:00. Obec Bešeňová pri požiarnej zbrojnici. CUBE CARBON HYBRID Nálepka PISO SPORT Majiteľ ponúka finančnú odmenu za akékoľvek informácie o pohybe dotyčnej osoby na tomto bike Mobil: +421 905 732 950 za každé info budeme vďačný