Krádež kolobežky

Ukradnutá kolobežka mojmu 11 rocnemu synovy. Značka Sencor scooter one dňa 8.3.2023 v Piešťanoch, na Vajanského ulici areál 1.Základnej školy. Bola zamknutá o stojan na bicykle. Poznávacie znamenie ako je spoj volant a tyč menené sroby a prelepene páskou. Sroby sú iné, nie pôvodne. Na foto som oznacila kde sa to nachádza. Osobne foto žiaľ nemame. Akékoľvek info prosím na t.c. 0907620962.