Poškodené vozidlo

miesto: Riazanská 70, Bratislava čas: od 12.12. 15:00 do 14.12. 9:00 Obraciam sa na členov skupiny s otázkou, či nebol niektorý z vás svedkom poistnej udalosti medzi mojím odparkovaným vozidlom a neznámym vozidlom na hore uvedenej adrese v uvedenom čase. Kontakt: 0902 576 040 Ďakujem