VESELÉ VIANOCE

Vážený členovia skupiny HAKA V mene našej skupiny ,ale aj občianskeho združenia HAKA o.z. by som Vám rád zaprial krásne prežitie VIANOČNÝCH sviatkov . Prajeme Vám šťastie, lásku a najme BOŽIE požehnanie pre Vás a Vaše rodiny . Prajeme Vám pokoj v duši a veľa empatie . Prajeme milé slovo pre našich blízkych a veľké srdcia pre naše deti . Šťastné a VESELÉ VIANOCE Vaša HAKA