Vedenie polície potvrdilo spoluprácu z HAKA

Občianske združenie HAKA ďakuje za podporu a pomoc vedeniu polície a to konkrétne panovi generálovi Abelovi ( viceprezident policajného zboru)