HAKA UČET

HAKA funguje absolútne bezplatne . Všetky služby sú zdarma . V prípade keď chcete projekt finančné podporit k dispozícii je vám účet kde tak môžete urobiť. Za vašu pomoc vám srdečne ďakujeme. S úctou vaš HAKA TÍM